Svetovni dan akreditacije

9. junija obeležujemo Svetovni dan akreditacije. Geslo letošnjega Svetovnega dneva akreditacije je: Podpora nudenju zdravstvene in socialne oskrbe. Obe mednarodni združenji za akreditacijo International Accreditation Forum (IAF) in International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), želita s tem dvigniti zavedanje o pomenu akreditacije. 

Letošnji Svetovni dan akreditacije 2015 je posvečen podpori, ki jo daje akreditacija pri nudenju zdravstvene in socialne oskrbe.

Svetovni dan akreditacije

Uspešno zagotavljanje zdravstvene in socialne oskrbe je danes eden največjih izzivov. Potreba po zagotavljanju zaupanja vredne, dosledne ter stroškovno učinkovite zdravstvene in socialne oskrbe je vsak dan večja, ne glede na to, ali je posledica naraščanja svetovne populacije ali daljšanja življenjske dobe.

Akreditacija ponudnikom zdravstvene in socialne oskrbe zagotavlja ključno orodje.Zdravstvena in socialna oskrba imata enake cilje kot skoraj vsi storitveni sektorji, saj si prizadevata za nudenje storitev, ki uravnoteženo izpolnjujejo kakovostne, ekonomske, družbene in okoljske potrebe, saj si na koncu vsi prizadevajo za odličnost. Gibalo odličnosti zdravstvene in socialne oskrbe je potreba po zagotavljanju zanesljivosti in zaupanja pacientov, družin, zakonodajalcev ter ponudnikov zdravstvene in socialne oskrbe. Vloga akreditacije pri zdravstveni in socialni oskrbi je, da podpira to zanesljivost. Zaupanje v nudenje zdravstvene in socialne oskrbe je morebiti bolj kot pri katerikoli drugi storitvi izrednega pomena za tiste, ki jo uporabljajo in regulirajo. Akreditacija laboratorijev, kontrolnih organov in certifikacijskih organov je končno zagotovilo za paciente in vse deležnike.

Letošnja tema svetovnega dneva akreditacije sovpada z načrti Slovenske akreditacije, da v letu 2015 vzpostavi sistem akreditiranja na področju medicinskih laboratorijev v skladu z zahtevami mednarodnega standarda SIST EN ISO 15189.