Akreditacija: Zagotavljanje varnejšega sveta

Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF je 9. junij sprejet kot svetovni dan akreditacije. Na ta način se želi dvigniti zavedanje o pomenu akreditacije.

Letošnja osrednja tema je zagotavljanje varnejšega sveta, predvsem zagotoviti pričakovanja varnega delovnega okolja, varnih proizvodov, varnega transporta, varne hrane. Vlade, regulatorji in podjetja so tisti, ki lahko pri tem veliko naredijo. Akreditacija ima pri zagotavljanju varnejšega sveta pomembno vlogo saj je orodje potrjevanja usposobljenosti, ki ga lahko vsi uporabijo. Akreditirano preskušanje, kontrola, certificiranje in preverjanje pripomore k varnejšemu svetu.