Svetovni dan Akreditacije, 9. junij

Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF je 9. junij sprejet kot svetovni dan akreditacije. Na ta način se želi dvigniti zavedanje o pomenu akreditacije.

Letošnja tema se osredotoča na uporabo akreditacije kot podpore izvajanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Članom in članicam ILAC in IAF daje priložnost, da z zainteresiranimi stranmi, regulatorji in potrošniki delijo primere, kako se lahko akreditacija uporablja za doseganje ciljev, kot so povečanje trgovine, obravnava skrbi za okolje ter zdravja in varnosti kot tudi izboljšanja splošne kakovosti proizvodnje v gospodarstvu. Skupna izjava predsednikov IAF in ILAC predstavlja pomen akreditacije pri podpori izvajanju ciljev trajnostnega razvoja.

Ob tem namenu sta IAF in ILAC sta izdali brošuro, v kateri sta poudarili primere vloge akreditacije pri podpori izvajanja ciljev trajnostnega razvoja po vsem svetu.

Agenda Združenih narodov 2030 za trajnostni razvoj ponuja načrt za boljši svet. Ta ambiciozen načrt za izboljšanje blaginje, izkoreninjenje revščine in varovanje planeta je globalno priznan kot bistven za trajnostni razvoj sveta. Od vseh delov družbe, vključno z lokalnimi in nacionalnimi vladami, podjetji, industrijo in posamezniki, zahteva soglasje, sodelovanje in inovacije.

Agenda 2030, jasno oblikovana v 17 ciljih trajnostnega razvoja (CTR), ki združujejo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti, vključuje tri ključne stebre: ljudi, blaginjo in planet.

Akreditacija v sodelovanju z drugimi institucijami kakovostne infrastrukture, vključno z meroslovjem, standardizacijo, ugotavljanjem skladnosti in nadzorom trga, zagotavlja strokovne podlage, ki so bistvenega pomena za delovanje razvitih in razvijajočih se družb. Akreditacija omogoča industrijski razvoj, konkurenčnost na svetovnih trgih, učinkovito uporabo naravnih in človeških virov, varnost hrane, zdravje in varovanje okolja.

Pozitivni vpliv akreditacije je zato jasno usklajen s stebri Ljudje, Blaginja in Planet, oblikovalcem politike, podjetnikom in drugim deležnikom pa zagotavlja rešitve za izvajanje, merjenje in spremljanje številnih ciljev in podciljev, vsebovanih v CTR, ter podporo pri njihovem doseganju.