Svetovni dan akreditacije – 9. junij

Akreditacija: dodajanje vrednosti dobavnim verigam

Na skupno pobudo obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF je 9. junij sprejet kot svetovni dan akreditacije. Na ta način se želi dvigniti zavedanje o pomenu akreditacije.

Letošnja osrednja tema je povezana z vlogo akreditacije pri dobavnih verigah. Danes, ko blago izvira iz celega sveta, so dobavne verige veliko bolj kompleksne. Podjetja delujejo v mnogih različnih zakonodajnih okoljih. S pospeševanjem inovacij in krajšanjem življenjskega cikla izdelkov se povečuje pritisk na dobavne verige. Kakovost, pristnost in sledljivost surovin zahtevajo verodostojne informacije. Podjetja morajo poskrbeti za varnost svojih podatkov. 80 odstotkov trgovanja vključuje elemente preskušanja, kalibracije, kontrole in certificiranja. Vloga akreditacije je pri ugotavljanju nepristranskosti, kompetentnosti in doslednosti postopkov ugotavljanja skladnosti. Zato igra akreditacija pomembno vlogo pri zmanjševanju stroškov trgovanja in poslovanja ter zbujanju zaupanja v dobavne verige.