Srečanje delovne skupine EA CPC v Ljubljani

SA je dne 2. in 3. marca je v Ljubljani gostila srečanje delovne skupine EA CPC (odbor za komuniciranje in publikacijo), v katero so vključeni predstavniki iz različnih evropskih akreditacijskih služb. Vloga odbora je sodelovanje pri komunikacijskih aktivnostih s področja delovanja EA, pripravi in izdaji dokumentov EA, priprava različnega promocijskega materiala (brošure, e-glasilo, ipd.) ter objava informacij in drugih vsebin na intranetu ter spletni strani EA.

Srečanje delovne skupine EA CPC v Ljubljani