Sprememba v IAF MD11

V juliju 2019 je bila objavljena nova izdaja dokumenta IAF MD 11: 2019 Uporaba ISO/IEC 17021-1 za presoje integriranih sistemov vodenja (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems), verzija 2, izdaja 2. Za pričetek uporabe dokumenta je bil določen 17. 1. 2021.

Zaradi nekonsistentnosti vsebine dokumenta z zahtevani ISO/IEC 17021-1 so člani IAF po glasovanju, ki se je zaključilo 12. decembra 2020, odločili o takojšnjem umiku omenjene izdaje dokumenta. Veljavna in v uporabi je sedaj IAF MD 11: 2013, izdaja 1, verzija 3, ki je, kot edina izdaja, dosegljiva na IAF spletni strani.