Sprememba pri objavi prilog k akreditacijskim listinam

V mesecu aprilu 2014 smo na spletnem mestu spremenili način objave prilog k akreditacijskim listinam. Nove priloge so pripravljene neposredno iz izvorne datoteke in zato ne vsebujejo podpisa na koncu priloge, so pa ustrezno označene z napisom »Kopija priloge za objavo na spletnem mestu.«. Z novim načinom objave so informacije v prilogah točne kar neposredno vpliva na izboljšanje iskanja po prilogah, poleg tega pa se je občutno zmanjšala velikost datoteke.