Slovenska akreditacija širi sporazum o medsebojnem priznavanj akreditacij na področje medicinskih laboratorijev.

9. maja 2019 v Reykjaviku je Slovenska akreditacija pridobila EA MLA podpisništvo za akreditiranje na področju medicinskih laboratorijev (SIST EN ISO 15189).
Prav tako je tega dne Svet Evropskega združenja za akreditacijo (EA MAC), ki je odgovoren za potrjevanje sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij odločil, da se po uspešno izvedeni evalvaciji, ki se je za SA začela v februarju 2018 in končala v septembru 2018, SA ponovno potrdi kot MLA podpisnico za vsa dosedanja področja akreditiranja (preskušanje, kalibracija, kontrola, certificiranje sistemov vodenja, certificiranje osebja, certificiranje proizvodov, procesov in storitev ter preveritelji TGP) .

Več o tem najdete na naslednji povezavi:
https://european-accreditation.org/extension-of-scopes-and-new-signatories-to-the-ea-mla-decided-during-the-ea-mac-41th-meeting/