Slovenska akreditacija obnovila sporazum z ATS

Slovenska akreditacija je 27.6.2019  obnovila dvostranski sporazum o sodelovanju z ATS (Akreditaciono telo Srbije). Predmet prihodnjega sodelovanja med obema akreditacijskima službama bo izmenjava informacij o dejavnostih, povezanih z ustreznimi področji akreditacije, izmenjava izkušenj v zvezi z ocenjevanjem organov za ugotavljanje skladnosti  na posameznih področjih, organizacijo usposabljanj za ocenjevalce in zaposlene, organizacijo skupnih sestankov, organizacijo obiskov ocenjevalcev med ocenjevanjem in drugo. Dne 28.6.2019 je imel direktor Slovenske akreditacije tudi pozdravni govor na njihovem dogodku ob Dnevu akreditacije.