Slovenska akreditacija je uspešno dokazala izpolnjevanje novih zahtev za akreditacijske organe

Evropsko združenje za akreditacijo (EA) je 26. maja 2020 soglasno sprejelo odločitev, da je Slovenska akreditacija uspešno izvedla prehod na nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018. Na ta način je nadalje omogočeno vzdrževanje sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA).