Slovenska akreditacija je pridobila EA MLA na področju validacije in preverjanja v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17029.

SA je uspešno izvedla prehod na nov standard za področje ugotavljanja skladnosti validiranja in preverjanja, in sicer iz standarda SIST EN ISO 14065:2013 na standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 v skladu z Resolucijo EA 2021 (50) 14. SA je postopek prehoda zaključila 2. 11. 2023 s podelitvijo dveh akreditacijskih listin (z oznako P) po novem standardu na področju preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov. Potrditev podpisništva EA MLA za področje validiranja in preverjanja je SA pridobila dne 28.11.2023, kar pomeni, da so tudi na tem področju akreditacijske listine, ki jih SA podeljuje, mednarodno veljavne.

Standard SIST EN ISO/IEC 17029 se lahko uporablja za zelo širok spekter dejavnosti ugotavljanja skladnosti, ki vključujejo trditve. V Evropi je najbolj razširjena uporaba za trditve v zvezi z emisijami toplogrednih plinov, kar izvaja tudi SA. Obstajajo pa možnosti razširitve uporabe tega standarda vsaj še za trditve v zvezi z okoljskim označevanjem, izjavami o izdelkih in odtisi, trajnostnim ali okoljskim poročanjem. Potencialne nove aplikacije lahko vključujejo tudi trditve v zvezi s tehnologijo gradnje, upravljanjem z energijo, finančnim upravljanjem, sistemi industrijske avtomatizacije, programsko opremo in sistemskim inženiringom, umetno inteligenco, informacijsko tehnologijo, izdelki za zdravstveno nego in medicinskimi pripomočki, varnostjo strojev, varnostnim in oblikovalskim inženiringom ter družbeno odgovornostjo.