Slovenska akreditacija išče sodelavca za delovno mesto “Računovodja”

Prijeten kolektiv Slovenske akreditacije išče sodelavca za delovno mesto

RAČUNOVODJA VII/2 (I), šifra DM J017091

 

katerega osnovna naloga bo organizacija, vodenje, nadzorovanje in izvajanje del in nalog na računovodskem, finančnem in davčnem področju, odgovornost za poznavanje in spremljanje sprememb predpisov na področju računovodstva, financ, davkov in plač v javnem sektorju.

Naloge delovnega  mesta:

 • Načrtovanje, izvajanje in nadziranje dela v računovodstvu in financah.
 • Priprava analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov.
 • Izdelava obračunov in izplačil osebnih dohodkov in drugih prejemkov za zaposlene in zunanje sodelavce.
 • Izvajanje računovodsko – knjigovodskih nalog v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi.
 • Načrtovanje, spremljanje in izvajanje finančnega poslovanja.
 • Naloge iz sistema vodenja kakovosti.
 • Druge naloge po navodilu direktorja.

Zahteve za zasedbo delovnega mesta:

 1. Raven izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (bolonjski sistem).
 2. Smeri izobrazbe: 0311 – Ekonomija, 0410 – Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno, 0411 – Računovodstvo in revizija, 0412 – Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, management.
 3. Delovne izkušnje: 6 let, od tega vsaj 4 leta na področju financ, računovodstva ali revizije.
 4. Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni.

Dodatna pričakovana znanja in veščine: 

 • splošno znanje uporabe računalnika,
 • poznavanje računovodskih programov
 • poznavanje računovodskih in davčnih predpisov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štirimesečno poskusno dobo.

Če izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, pošljite prijavo, ki mora vsebovati:

 • življenjepis
 • kopijo potrdila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
 • potrdilo o ravni znanja angleškega jezika.

Prijave sprejemamo po pošti do 6. 9. 2021 na naslov: Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana Črnuče, s pripisom: »za razpis« ali na elektronski naslov: kariera@slo-akreditacija.si.