Slovenska akreditacija išče “Organizatorja akreditacijskih postopkov”

V svoje vrste vabimo sodelavca za delovno mesto

 

»Organizator akreditacijskih postopkov« (Šifra delovnega mesta I017052)

 

Namen oziroma ključna vloga delovnega mesta: organizacija akreditacijskih postopkov in izvajanje nadzora nad potekom aktivnosti v postopkih akreditiranja.

Naloge

 • Organizacija akreditacijskih postopkov
 • Sodelovanje pri ocenjevanjih na terenu pri strankah
 • Druge strokovne in tehnično-administrativne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
 • Naloge iz sistema vodenja kakovosti
 • Druge naloge po navodilu direktorja

Zahteve za delovno mesto

 • Raven izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska)
 • Smer: /
 • Delovne izkušnje: 6 mesecev
 • Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni

Dodatna znanja in veščine: splošno znanje uporabe računalnika, dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.

Če izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, pošljite prijavo, ki mora vsebovati:

 • motivacijski spremni dopis,
 • življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega naj bodo razvidna tudi druga znanja in veščine,
 • pisno izjavo o dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu), ter kratek opis dela, ki ste ga izvajali pri posameznem delodajalcu (lahko vključite v življenjepis),
 • kopijo potrdila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter
 • potrdilo o ravni znanja angleškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štiri mesečno poskusno dobo.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo po pošti do vključno 16. 10. 2021 na naslov: Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana – Črnuče s pripisom: »ZA RAZPIS« ali na elektronski naslov kariera@slo-akreditacija.si.