Sestanek EA CC EU ETS delovne skupine

V Ljubljani se je v organizaciji SA od  19. do 20. maja 2015 odvijal sestanek EA CC EU ETS delovne skupine, v okviru katere teče mednarodno usklajevanje akreditacijskih služb na  področju akreditiranja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov. Aktualna tema je bila tokrat uvajanje preverjanja emisij toplogrednih plinov v  pomorski promet, saj je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta že v zaključni fazi obravnave. Poleg izmenjave izkušenj iz ocenjevanj preveriteljev glede izpolnjevanja specifičnih zahtev za akreditacijo ter glede izmenjave informacij akreditacijskih služb s pristojnimi organi Ministrstev, je tekla beseda tudi o načrtovanih spremembah mednarodnih standardov in dokumentov, kot sta ISO 14064 in EA-6/03. Veliko pozornosti je bilo posvečene tudi usklajevanju pristopa h klasifikaciji ugotovitev z ocenjevanj akreditiranih organov na tem področju.