SA podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje akreditiranja preveriteljev

Slovenska akreditacija je z mednarodno organizacijo za akreditacijo certifikacijskih organov (IAF – International Accreditation Forum) 30. oktobra 2018 podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA – Multilateral Agreement) za področje akreditiranja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zahtevami SIST EN ISO 14065 (TGP). To je bilo možno, ker je v evalvacijskem postopku dokazala, da izpolnjuje vse zahteve mednarodnih pravil akreditiranja na tem področju. Do podpisa je lahko prišlo, ker je tudi  Evropsko združenje za akreditacijo (EA), kot regionalna organizacija za akreditacijo vzpostavila dogovor z IAF na tem področju.