SA je razširila sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA) z Mednarodnim forumom za akreditacijo

SA je razširila sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA) z Mednarodnim forumom za akreditacijo (IAF-International Accreditation Forum) na tri nova podpodročja sistemov vodenja (http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Slovenia/103):

  • SIST EN ISO 50001 – Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo
  • SIST EN ISO 13485 – Medicinski pripomočki – Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve za zakonodajne namene
  • SIST EN ISO 22000 – Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi

SA je že od leta 2006 IAF MLA podpisnica za področje certificiranja sistemov vodenja (EN ISO/IEC 17021-1 Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 1. Del) in sicer za podpodročji: sistemi vodenja kakovosti po ISO 9001 in sistemi ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Namen dogovora o medsebojnem priznavanju akreditacij z IAF je omogočiti vzajemno priznavanje in sprejemanje certifikatov, ki jih izdajo akreditirani certifikacijski organi med podpisniki MLA na svetovni ravni.