Razpisano prosto delovno mesto za “Višjega svetovalca področja I”

Prijeten kolektiv Slovenske akreditacije išče sodelavca za delovno mesto

 

VODILNEGA OCENJEVALCA V POSTOPKIH AKREDITIRANJA

(višji svetovalec področja I, šifra DM I017159)

 

O delovnem mestu:

Postopek akreditiranja je strokovni in nepristranski postopek, v okviru katerega se preverja usposobljenost organizacije na nekem določenem področju ugotavljanja skladnosti. Glavni element tega postopka je ocenjevanje, ki ga izvede ocenjevalna komisija. Ocenjevalna komisija na sedežu organizacije opravi ocenjevanje po zahtevah ustreznega standarda ter pri tem preveri izpolnjevanje tehničnih in organizacijskih zahtev oziroma strokovno usposobljenost ter učinkovitost sistema vodenja.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo vodilni ocenjevalec ter en ali več strokovnih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov. Vodilni ocenjevalec, za katerega razpisujemo prosto delovno mesto, je ključna oseba ocenjevalne komisije, ki ocenjuje celovitost in učinkovitost sistema vodenja, vodi ocenjevanje in koordinira delo ostalih članov ocenjevalne komisije. Znanja in veščine za izvajanje ocenjevanj v postopkih akreditiranja bo izbrani kandidat pridobil tekom usposabljanja.

Osnovne naloge delovnega mesta:

 • Izvajanje ocenjevanj
 • Organizacija akreditacijskih postopkov
 • Sodelovanje pri delu domačih in mednarodnih skupin v podporo sistemu akreditiranja
 • Druge strokovne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
 • Naloge iz sistema vodenja kakovosti
 • Druge naloge po navodilu direktorja

Zahteve za zasedbo delovnega mesta:

 • Zahtevana raven izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja).
 • Delovne izkušnje: 5 let, od tega vsaj 2 leti izkušenj z deli, sorodnimi z dejavnostjo organov za ugotavljanje skladnosti.
 • Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni, vozniški izpit B kategorije.

Dodatna pričakovana znanja in veščine:

 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
 • sposobnost za delo v timu in koordiniranje dela,
 • sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj,
 • znanja in veščine za izvajanja ocenjevanj v postopkih akreditiranja (niso pogoj za zasedbo delovnega mesta).

 

Ponujamo:

 • delovno razmerje za nedoločen čas, s štirimesečno poskusno dobo,
 • delo v urejenem delovnem okolju z dobrimi odnosi med zaposlenimi,
 • dinamično delo s številnimi izzivi,
 • delo na sedežu Slovenske akreditacije v Ljubljani in na terenu pri strankah,
 • fleksibilen delovni čas in možnost občasnega dela od doma,
 • brezplačno parkiranje pred sedežem zavoda,
 • delo v svetlih in prijetnih prostorih.

 

Postanite del uspešne zgodbe akreditiranja v Sloveniji, ki omogoča uporabnikom, da  zaupajo v storitve akreditiranih organov, ki slovenskemu gospodarstvu pomaga dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine, ter ki pripomore k izboljševanju kakovosti in povečevanju varnosti izdelkov in storitev.

 

Veseli bomo vaše prijave, ki naj vsebuje:

 • motivacijski spremni dopis,
 • življenjepis, iz katerega naj bo tudi razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu), ter kratek opis dela, ki ste ga izvajali pri posameznem delodajalcu,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
 • potrdilo o višji ravni znanja angleškega jezika.

 

Prijave sprejemamo do 19. 10. 2023 na elektronski naslov: kariera@slo-akreditacija.si ali na poštni naslov: Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana – Črnuče, s pripisom: »za razpis«.