Preskušanje zaščitnih mask

Slovenska akreditacija v zadnjem času prejema številna vprašanja v povezavi z zaščitnimi obraznimi maskami, tako glede akreditiranih laboratorijev, kjer bi se lahko preskušale takšne zaščitne maske, zahtev, ki jih morajo takšne maske izpolnjevati, zahtev glede dajanja na trg, CE označevanja in drugega.

Najprej bi želeli pojasniti, da je Slovenska akreditacija pristojna le za vzdrževanje sistema akreditiranja in vodenje postopkov akreditiranja za tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo pridobiti in vzdrževati akreditacijo za posamezne dejavnosti ugotavljanja skladnosti. Glede zahtev za proizvode Slovenska akreditacija nima pristojnosti, spodaj pa navajamo nekatere povezave, na katerih lahko pridobite več informacij o zahtevah za zaščitne obrazne maske.

Slovenska akreditacija ni akreditirala nobenega laboratorija za preskušanje zaščitnih obraznih mask.

Naslove akreditiranih laboratorijev, ki izvajajo tovrstna preskušanja v Evropi in so akreditirani s strani akreditacijskih organov, s katerimi ima Slovenska akreditacija sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij, lahko najdete na spletni povezavi Evropskega združenja za akreditacijo (EA)

https://european-accreditation.org/coronavirus-outbreak-accredited-laboratories-for-face-masks-testing/

Zahteve za medicinske maske za obraz, ki  se uvrščajo med medicinske pripomočke, so opredeljene v standardu SIST EN 14683:2019 + AC:2019. Te maske se razvrščajo na tip I, II in IIR. Medicinski pripomočki so v Republiki Sloveniji regulirani z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09; ZMedPri) in njegovimi podzakonskimi akti, s čimer so v slovenski pravni red prenesene določbe Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih. Več informacij o tem najdete na spletni strani JAZMP. https://www.jazmp.si/2020/03/25/covid-19-regulatorna-obravnava-zascitnih-mask/

Zahteve za zaščitne filtracijske maske, ki spadajo med osebno varovalno opremo, so podane v standardu SIST EN 149:2001+A1:2009. Pred infektivnimi delci varujejo tistega, ki jih nosi in se delijo glede na učinkovitost filtriranja v tri kategorije: FFP1, FFP2 in FFP3. Zanje veljajo zahteve direktive za osebno varovalno opremo, za to področje pa je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. https://www.gov.si/novice/2020-03-20-standardi-za-zascitno-opremo/