Prehodno obdobje za uveljavitev standarda ISO 50003:2021

V začetku meseca maja 2021 je izšla nova izdaja standarda ISO 50003:2021, Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems.
Standard določa sektorsko specifične zahteve za certifikacijske organe za certificiranje sistemov vodenja, ko certificirajo sisteme upravljanja z energijo po ISO 50001. Standard ISO 50003:2021 se skupaj s standardom SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 uporablja kot zahteve za akreditacijo certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo.
Prehodno obdobje za implementacijo standarda na vseh nivojih je 30 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda, kar je do 30. novembra 2023.
Terminski plan prilagoditev:

Aktivnost Skrajni rok za implementacijo
Akreditacijski organ (AB)
Pripravljenost AB za ocenjevanje po novi izdaji ISO 50003:2021 9 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda – 28. 2. 2022
Uporaba nove izdaje standarda ISO 50003:2021 pri vseh začetnih akreditacijskih ocenjevanjih 12 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda – 31. maj 2022
Zaključek prehodov vseh akreditiranih certifikacijskih organov na nove zahteve in izdaja novih prilog k akreditacijskim listinam 30 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda – 30. november 2023
Certifikacijski organ (CB)
CB uporablja prilagoditve na novo izdajo ISO 50003:2021 pri vseh začetnih presojah po pridobitvi akreditacije za izdajo 2021 standarda ISO 50003 datum se določi za vsak CB, upoštevajoč terminski plan prehoda
CB mora uporabljati izdajo 2021 standarda ISO 50003 pri vseh strankah 30 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda – 30. november 2023*

* Za obstoječe nosilce certifikatov ISO 50003: ker so se v novi izdaji standarda ISO 50003:2021 spremenile tudi zahteve za določitev časa presoje, je dopustno, da se pogodba med CB in stranko revidira/prilagodi novim zahtevam najkasneje do prve ponovne certifikacijske presoje po pridobitvi akreditacije po novih zahtevah (glede na časovni termin za ponovne certifikacije se to lahko zgodi po koncu prehoda obdobja).