Prehod na novo izdajo ISO 50001:2018

V mesecu avgustu 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 50001 Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo / Energy management systems – Requirements with guidance for use.

IAF (Mednarodna organizacija za akreditacijo certifikacijskih organov) je na svoji 31. Generalni skupščini v Vancouvru dne 30. 10. 2017 sprejela Sklep IAF 2017-14, ki za implementacijo nove izdaje standarda določa triletno prehodno obdobje, ki se prične ob izdaji revidiranega standarda.

Prehodno obdobje se zaključi 31. 8. 2021.

Ob koncu prehodnega obdobja morajo poteči oziroma biti razveljavljeni vsi certifikati po ISO 50001:2011.

Z omenjenim sklepom je bilo tudi določeno, da:

  • akreditacijski organi v 6 mesecih od dne izdaje revizije standarda prilagodijo postopke ocenjevanj za ISO 50001:2018;
  • certifikacijski organi pridobijo akreditacijo za certificiranje po ISO 50001:2018 v 18 mesecih od dne izdaje revizije standarda;
  • certifikacijski organi 18 mesecev od dne izdaje revidiranega standarda prenehajo izvajati presoje začetnega, nadzornega in ponovnega certificiranja po standardu ISO 50001:2011.

Slovenska akreditacija prilagaja svoje postopke akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo novi izdaji ISO 50001:2018.

Prilagoditev bo zaključena do 28. 2. 2019. S tem dnem bo Slovenska akreditacija pričela z ocenjevanji certifikacijskih organov za certificiranje sistemov upravljanja z energijo, upoštevajoč novo izdajo ISO 50001.