Prehod na novo izdajo ISO 22000:2018

V mesecu juniju 2018 je izšla nova izdaja standarda ISO 22000 Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi / Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

IAF (Mednarodna organizacija za akreditacijo certifikacijskih organov) je na svoji 31. Generalni skupščini v Vancouvru s sklepom 2017-16 IAF določila triletno prehodno obdobje za implementacijo nove izdaje standarda. Prehodno obdobje se prične z izidom nove izdaje ISO 22000.

Sklep je bil na IAF 32. Generalni skupščini v Singapuru 31. 10. 2018 nadomeščen s sklepom IAF 2018-15, ki je določil, da se rok za prehod izteče najpozneje 29. junij 2021.

V času prehodnega obdobja morajo prilagoditve izvesti tako organizacije nosilke certifikatov kot tudi akreditirani certifikacijski organi in akreditacijski organi.

Slovenska akreditacija prilagaja svoje postopke akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja varnosti živil novi izdaji ISO 22000:2018. Prilagoditev bo zaključena do 30. 9. 2019. S tem dnem bo Slovenska akreditacija pričela z ocenjevanji certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja varnosti živil, upoštevajoč novo izdajo ISO 22000.