Slovenska akreditacija je z mednarodno organizacijo za akreditacijo certifikacijskih organov (IAF – International Accreditation Forum) podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA – Multilateral Agreement) za področje certificiranja osebja. To je bilo možno, ker je v evalvacijskem postopku dokazala, da izpolnjuje vse zahteve mednarodnih pravil akreditiranja. Do podpisa je lahko prišlo, ker je tudi  Evropsko združenje za akreditacijo (EA), kot regionalna organizacija za akreditacijo vzpostavila dogovor z IAF na tem področju. Slovenski certifikacijski organi, so na področju certificiranja osebja, v skladu z zahtevami SISTS EN ISO/IEC 17024, aktivni na področju varilcev.