Podeljene prve akreditacije na področju medicinskih laboratorijev

Slovenska akreditacija je podelila prve tri akreditacije medicinskim laboratorijem in s tem zaključila projekt uvedbe akreditiranja medicinskih laboratorijev po zahtevah SIST EN ISO 15189:2013, Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost.

Medicinskim laboratorijem je sedaj dana možnost, da dokažejo svojo kompetenost z neodvisno potrditvijo ter v skladu z načinom in pravili, ki so v uporabi vsepovsod po svetu. Podeljene akreditacije so prispevek k usmerjenosti v kakovost v zdravstvu in spodbuda vsem medicinskim laboratorijem za stalno izboljševanje kakovosti in zanesljivosti svojega dela. Dvig kakovosti dela medicinskih laboratorijev zagotavlja zanesljivejše rezultate, na osnovi katerih se vsakodnevno sprejemajo pomembne medicinske odločitve. Zavezanost kakovosti v laboratorijih bo sčasoma gotovo pozitivno vplivala tudi na širše okolje in sisteme, znotraj katerih delujejo.

SA je s prvimi aktivnostmi na tem področju začela že v letu 2004, razvojni projekt pa je dobil zagon v letu 2015. Na osnovi javnega poziva so se trije laboratoriji vključili v pilotne postopke akreditiranja. V začetku leta 2016 so bila izvedena predocenjevanja, od jeseni 2016 do spomladi 2017 pa še začetna ocenjevanja vseh treh laboratorijev. Ob izvajanju pilotnih postopkov je SA dopolnila sistem akreditiranja, tako da bo ta lahko ustrezno podpiral izvajanje nove sheme akreditiranja, ter hkrati tudi začela usposabljati domače vodilne in strokovne ocenjevalce.

Že spomladi 2018 pričakujemo evalvacijo s stani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), kar bo ob ugodnem izidu omogočilo razširitev sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje medicinskih laboratorijev in s tem mednarodno veljavnost podeljenih akreditacij.

Na področju akreditiranja medicinskih laboratorijev so pred SA še novi izzivi. Sedaj podeljene akreditacije se nanašajo na področja medicinske biokemije in klinične mikrobiologije, v prihodnjih letih se bo akreditacija predvidoma širila še na druga področja dejavnosti medicinskih laboratorijev. Z več izkušnjami namerava SA tudi na tem področju omogočiti fleksibilni obseg akreditiranih dejavnosti, kar pa lahko stori le ob okrepljenem sodelovanju s stroko in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Vse medicinske laboratorije, ki bi bili zainteresirani za pridobitev akreditacije, obveščamo, da je z zaključkom razvoja mogoča pridobitev akreditacije po rednem postopku v skladu s Pravili akreditiranja (S03). Na tej strani najdete številne informacije o akreditaciji in postopku akreditiranja, za dodatne informacije pa nam pišite na info@slo-akreditacija.si.