Podelitev prvih dveh akreditacij na področju certificiranja kvalificiranih storitev zaupanja po uredbi EIDAS

Slovenska akreditacija (SA) je 30. junija 2017 podelila prvi dve akreditaciji na področju certificiranja kvalificiranih storitev zaupanja po uredbi o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije – eIDAS..

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu je bila sprejeta s ciljem krepitve zaupanja v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotavlja skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer se povečuje učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji.

Uredba določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države članice; določa pravila za storitve zaupanja, zlasti za elektronske transakcije, in določa pravni okvir za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige, elektronske dokumente, storitve elektronske priporočene dostave in storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč.

SA je do 31. 3. 2017 vzpostavila sistem akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje storitev zaupanja za elektronske transakcije za namen Uredbe (EU) št. 910/2014 in zahtev standarda ETSI EN 319 403, ki podaja zahteve organov za ugotavljanje skladnosti, ki presojajo kvalificirane storitve zaupanja pri ponudnikih tovrstnih storitev.

Ocenjevanja v postopku akreditiranja so bila izvedena v mesecu aprilu, maju in juniju 2017. Potem ko sta obe organizaciji, Bureau Veritas, d.o.o. in Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), dokazali, da izpolnjujeta vse zahteve kot certifikacijska organa na področju eIDAS, jima je SA podelila akreditaciji na tem področju.

Ker ima SA z Evropskim združenjem za akreditacijo (EA) že podpisan sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij za področje akreditiranja certifikacijskih organov po standardu SIST EN ISO/IEC 17065, ki velja tudi za področje eIDAS, sta prvi dve podeljeni akreditaciji na tem področju tudi mednarodno veljavni, kar pomeni, da so certifikati, ki jih podelijo dobaviteljem sistemov zaupanja, mednarodno sprejeti.

Akreditacija organov za ugotavljanje skladnosti je pogoj, da lahko Slovenija uvrsti slovenske ponudnike storitev zaupanja (TSP – Trust Service Providers) na Listo zaupanja (Trusted List), kar  ključno prispeva k poslovanju brez dodatnih ovir na notranjem trgu.