Podaljšano prehodno obdobje za uveljavitev standarda ISO/IEC 17025:2017

Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev ILAC je podaljšalo prehodno obdobje za uveljavitev standarda ISO/IEC 17025:2017 do 1. junija 2021 zaradi globalnega vpliva bolezni COVID-19 in posledičnih ukrepov v številnih državah. Revidirano obvestilo o prehodnem obdobju je dostopno na https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/ .

Za večino laboratorijev, akreditiranih pri Slovenski akreditaciji, ta odločitev ni bistvena, saj so njihove akreditacije že usklajene z novo izdajo standarda. Za ostale pričakujemo, da bo uskladitev lahko zaključena letos. Izjema so posamezni laboratoriji, ki se za prehod niso odločili in se najkasneje z iztekom prehodnega obdobja akreditaciji odpovedujejo.