Podaljšano obdobje za začetek uporabe Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta je začela veljati 17. junija 2018. Da bi se zagotovil nemoten prehod med prejšnjo in novo uredbo, je bil v slednji za datum začetka uporabe določen 1. januar 2021.
Iz razlogov, povezanih z razglasitvijo pandemije COVID-19, je bil prizadet tudi ekološki sektor oziroma izvajalci ekološke dejavnosti. Ti so bili v tem času prvenstveno osredotočeni na ohranjanje ekološke pridelave in trgovinskih tokov ter se istočasno niso mogli pripraviti na začetek uporabe nove Uredbe (EU) 2018/848.
Vsled temu je Evropska komisija dne 11. novembra 2020 izdala Uredbo (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe. S to uredbo se podaljšujejo vsi roki za eno leto, ravno tako tudi datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848. Po novem se ta uredba uporablja od 1. januarja 2022.
Zaradi sprememb v Uredbi (EU) 2018/848 je tudi EA pripravil revizijo dokumenta EA-3/12: EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, ki je bil izdan 25. junija 2020. V dokumentu je predvideno, da se ga začne uporabljati s 1. januarjem 2021, skupaj z novo uredbo. Zaradi na novo določenega datuma za uporabo Uredbe (EU) 2018/848, se tudi uporaba dokumenta EA-3/12 časovno premakne za eno leto.