Obvestilo zaradi izrednih razmer – epidemije koronavirusa / Notification due to coronavirus outbreak

Spoštovani,

na Slovenski akreditaciji spremljamo situacijo, povezano s pojavom koronavirusa, in pri svojem delu upoštevamo navodila NIJZ in Ministrstva za zdravje. V zvezi s tem smo preventivno sprejeli določene dodatne ukrepe za zaščito naših zaposlenih, ocenjevalcev in akreditiranih organov.

Obveščamo vas, da od 16. pa do predvidoma 31. marca 2020 ne bomo izvajali ocenjevanj z obiskom pri stranki. Za vsa ocenjevanja, ki jih v marcu ne bomo mogli izvesti z obiskom, bomo preučili možnost izvedbe vsaj dela ocenjevanja na daljavo.

Postopek, ki bo omogočil izvajanje ocenjevanj na daljavo, je še v pripravi, zato lahko podrobnejše informacije v zvezi s tem pričakujete v naslednjih nekaj dneh.

Vsa obvestila za ocenjevalce in akreditirane organe bomo objavljali na spletni strani SA pod novicami (https://www.slo-akreditacija.si/o-nas/novice/), zato prosimo, da jih vsakodnevno spremljate.

Lep pozdrav,
Slovenska akreditacija

____________________________________________________________________________

Dear all,

At Slovenian Accreditation, we monitor the situation related to the occurrence of coronavirus and follow the instructions of the NIJZ (National Institute of Public Health) and the Ministry of Health. In this regard, we have taken preventive actions to protect our employees, assessors and accredited CABs.

We would like to inform you that we will not be conducting on-site assessments from March 16 until March 31, 2020. For all the assessments planned for March, we will try to perform remote assessments

We are preparing the procedure for remote assessment, so you can expect in this regard more detailed information in the next few days.

All announcements for assessors and accredited CABs will be posted on the SA website under news (https://www.slo-akreditacija.si/o-nas/novice/), so please check them daily.

Best regards,
Slovenian Accreditation