Objava prostega delovnega mesta “Organizator akreditacijskih postopkov”

V svoje vrste vabimo sodelavca za delovno mesto:

»Organizator akreditacijskih postopkov« (Šifra delovnega mesta I017052, plačni razred 35)

Namen oziroma ključna vloga delovnega mesta: organizacija akreditacijskih postopkov in izvajanje nadzora nad potekom aktivnosti v postopkih akreditiranja.

Naloge: 

  • Organizacija akreditacijskih postopkov.
  • Sodelovanje pri ocenjevanjih na terenu pri strankah
  • Druge strokovne in tehnično-administrativne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
  • Naloge iz sistema vodenja kakovosti
  • Druge naloge po navodilu direktorja

Zahteve za delovno mesto

Raven izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba

Smer: /

Delovne izkušnje: 6 mesecev

Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni

Dodatna znanja in veščine: splošno znanje uporabe računalnika, dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štiri mesečno poskusno dobo.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo po pošti do vključno 20. 12. 2019 na naslov: Slovenska akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom: »ZA RAZPIS«.