Nova uredba o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov

Upravljalci naprav in operatorji zrakoplovov, ki jih zajema EU ETS, morajo imeti načrt za spremljanje in poročanje o letnih emisijah toplogrednih plinov. Vsako leto upravljalci in operaterji pripravijo Poročilo o emisijah toplogrednih plinov, ki ga, skladno z veljavno uredbo preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov, preverja preveritelj, ki je akreditiran. Preveritelj ob vsakoletnem preverjanju izda upravljalcu naprave in operaterju zrakoplovov Poročilo o preverjanju in mnenje o tem, ali je poročilo o emisijah toplogrednih plinov popolno in ustrezno, ali je skladno z zahtevami dovoljenja ter da ne vsebuje bistveno napačnih navedb.

Zahteve za akreditacijo preveriteljev so podane v standardu ISO 14065 in, od leta 2012 do konca leta 2018, v Uredbi (EU) št. 600/2012.

19. decembra 2018 je bila izdana Izvedbena uredba (EU) št. 2067/2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega, ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 600/2012. Z izidom nove uredbe so podane nove zahteve za preverjanje, preveritelje, akreditacijo in izmenjavo informacij.

Novo uredbo se uporablja za preverjanje podatkov o emisijah toplogrednih plinov in tonskih kilometrih, nastalih po 1. januarju 2019, kar pomeni, da bodo SA ocenjevanja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov, ko bodo preverjali emisije z leta 2018, izvedena še po Uredbi (ES) št. 600/2012 in ko bodo preverjali emisije toplogrednih plinov z leta 2019 po novi uredbi.