Nova izdaja standarda ISO 50003:2021

V začetku meseca maja 2021 je izšla nova izdaja standarda ISO 50003:2021, Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems.

Gre za standard nivoja 4 v strukturi IAF MLA in določa dodatne zahteve za certifikacijske organe za certificiranje sistemov vodenja, ko certificirajo sisteme upravljanja z energijo po ISO 50001.

Slovenska akreditacija bo postopke akreditiranja in ocenjevanja certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja na novo izdajo ISO 50003:2021 prilagodila skladno s pravili prehodnega obdobja, ko bodo ta določena, in javnost o tem obvestila.