Nova izdaja standarda ISO 14065:2020

V decembru 2020 je izšla nova izdaja standarda ISO 14065:2020 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.Standard določa načela in zahteve za organe, ki izvajajo vrednotenje in preverjanje izjav o okoljskih informacijah. Obseg standarda oziroma njegova uporabnost se je tako razširila na vsa področja okoljskih informacij in ne le na področje toplogrednih plinov, kot je bilo v predhodni verziji standarda ISO 14065.

S pripravo standarda ISO/IEC 17029 je bila v strukturo IAF MLA oziroma EA MLA dodana nova vrsta ugotavljanja skladnosti na nivoju 2, poimenovana Vrednotenje in preverjanje, kot normativni dokument za organe za vrednotenje in preverjanje pa je bil določen standard ISO/IEC 17029:2019 Ugotavljanje skladnosti – Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo.

Nova izdaja standarda ISO 14065:2020 je strukturirana na način, da se bo standard v prihodnje lahko uporabljal kot sektorsko specifičen standard (nivo 4) v okviru ugotavljanja skladnosti na področju vrednotenja in preverjanja oziroma v skladu s standardom ISO/IEC 17029:2019. Zato standard ISO 14065:2020 vsebuje splošna načela in zahteve za usposobljenost, delovanje in nepristranskost ter sektorsko specifične zahteve za preveritelje, ko izvajajo potrjevanje/preverjanje kot dejavnosti ugotavljanja skladnosti, in se sklicuje na ISO/IEC 17029.

V času izida tretje izdaje ISO 14065:2020 pa ta standard še vedno predstavlja normativni dokument nivoja 3 v IAF MLA strukturi oziroma standard z zahtevami za usposobljenost preveriteljev.

IAF je na svoji 33. seji Generalne skupščine v Frankfurti oktobra 2019 sprejela sklep (2019-19), s katerim je bilo določeno triletno prehodno obdobje za implementacijo nove izdaje ISO 14065. Prehodno obdobje se zaključi konec leta 2023.

Slovenska akreditacija bo postopke akreditiranja in ocenjevanja preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov na novo izdajo ISO 14065 prilagodila v 12 mesecih od datuma objave nove izdaje standarda.