Letno srečanje obeh mednarodnih organizacija za akreditacijo ILAC in IAF

Predstavniki Slovenske akreditacije sodelujejo na letnem srečanju obeh mednarodnih organizacija za akreditacijo ILAC in IAF. Na tem srečanju je direktor Slovenske akreditacije dr. Boštjan Godec še formalno prejel listino ILAC MRA za področje medicinskih laboratorijev. Delovnim skupinam in tehničnim odborom bo sledila generalna skupščina (28. 10. do 30.10), kjer se sprejemajo ključni sklepi, ki jih morajo nacionalni akreditacijski organi implementirati.