Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje v Svetu SA

Slovenska akreditacija (v nadaljevanju: SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z Zakonom o akreditaciji (Ur. list RS 59/99) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16 in 51/16).

V skladu z drugim odstavkom 15. člena Statuta SA (druga do šesta točka) člane v Svet SA imenujejo:

  • gospodarske zbornice,
  • strokovna združenja, ki delujejo na področju akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti,
  • organizacije potrošnikov ter
  • nevladne okoljevarstvene organizacije.

Subjekte, ki imenujejo člane iz druge do šeste točke, določi Odbor za akreditacijo na podlagi naslednjih meril:

  • prednost ima subjekt, ki s svojo dejavnostjo pokriva čim več področij, na katerih delujejo akreditirani organi;
  • če posamezen subjekt deluje na področju, na katerem veljavna zakonodaja, ki to področje ureja, omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu, ima prednost pri izboru subjekt, ki ima s strani pristojnega ministrstva pridobljen status delovanja v javnem interesu.

V skladu z navedenim pozivamo zainteresirane subjekte, da izkažete svoj interes in se do vključno 20. decembra 2019 prijavite na SA, kot organ, ki želi imenovati svojega predstavnika v Svet SA. Prosimo, da v tej fazi še ne imenujete konkretnih oseb, pač pa le izrazite interes za sodelovanje kot subjekt.

Vaše vloge pričakujemo na naslov: Slovenska akreditacija, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali info@slo-akreditacija.si s pripisom v zadevi »javni poziv«.

Za dodatna pojasnila vas prosimo, da kontaktirate Dejano Robič, tel. 01-5473-250, dejana.robic@slo-akreditacija.si.