Izid mednarodnega standarda za sistem vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu ISO 45001

12.3. 2018 je je bil objavljen nov standard ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use

ISO 45001 je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu s smernicami za njegovo uporabo. Standard lahko implementira vsaka organizacija, ne glede na njeno velikost, vrsto in naravo.

Za implementacijo tega standarda sta za vse deležnike pomembna dva IAF sklepa:

  • IAF Sklep 2016–16, s katerim je standard ISO 45001:2018 odobren kot normativni dokument za sisteme vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu, in
  • IAF Sklep 2016–15, s katerim je določeno triletno prehodno obdobje od dneva izida za implementacijo standarda (do 12. 3. 2021).

Slovenska akreditacija bo o dinamiki prehoda in prehodnih določbah javnost obveščala na svoji spletni strani.