Generalna skupščina ILAC

Mednarodno združenje za akreditacijo (ILAC) je 15. novembra imelo generalno skupščino, ki je potekala videokonferenčno. Na generalni skupščini je bilo sprejetih 11 sklepov, ki jih lahko najdete na tej povezavi.

Izpostavljamo sklep v povezavi s standardom ISO 15189.

Sklep ILAC GA 26.08

Glede na to, da je objava revidiranega standarda  ISO 15189 predvidena za leto 2022 oziroma začetek leta 2023, Generalna skupščina podpira priporočilo AIC, da se sprejme prehodno obdobje 3 let od datuma objave.

Ob ugotovitvi, da so bile zahteve za preskušanje ob preiskovancu (POCT) iz standarda ISO 22870:2016 vključene v revidirani standard ISO 15189, bo ISO 22870:2016 v povezavi z ISO 15189:2012 času prehodnega obdobja še vedno priznan kor standard 4. ravni za POCT.

Na koncu prehodnega obdobja se akreditacija medicinskega laboratorija po ISO 15189:2012 in akreditacija POCT po ISO 22870:2016 v povezavi z ISO 15189:2012 v skladu z dogovorom ILAC  ne bosta več priznavali.

SKLEPI ILAC SKUPŠČINE