Generalna skupščina EA, 24. in 25. november 2021

24. in 25. novembra 2021 je potekala Generalna skupščina Evropskega združenja za akreditacijo (EA). EA je sprejel spremembo ustanovnih aktov, kjer bodo po novem štiri kategorija članstva. Slovenska akreditacija ostaja polnopravna članica z najvišjimi glasovalnimi pravicami. Sprejet je bil tudi sklep v povezavi s širitvijo MLA na področje biobančništva. Prav tako je bil sprejet sklep v povezavi s strukturo IAF MLA Validacija in Verifikacija. Več o sprejetih sklepih najdete na naslednji povezavi.

V novembru sta potekali generalni skupščini obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF. Predstavljeno je bilo poročilo o napredku pri združevanju obeh mednarodnih organizacij za akreditacijo v enovito organizacijo. Najtrši oreh, ki ga bo potrebno pri tem še razrešiti, so glasovalne pravice akreditiranih organov in tudi glasovalne pravice zainteresiranih strani, ki bodo vključene v takšno organizacijo in so njen pomembni del.