Določeno prehodno obdobje za implementacijo ISO 22003-1:2022

Določeno prehodno obdobje za implementacijo ISO 22003-1:2022

 

V začetku meseca junija 2022 je bila objavljena nova izdaja standarda ISO 22003-1:2022, Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems.

Z objavo na naši spletni strani smo vas obvestili, da naj bi bilo prehodno obdobje za implementacijo omenjenega standarda, ki nadomešča dokument ISO/TS 22003:2013, 2 leti.

Z izdajo dokumenta IAF MD 27:2023 dne 30. 8. 2023, je bilo določeno triletno prehodno obdobje, ki se je pričelo z izdajo nove verzije standarda in določa terminski plan:

 

Aktivnost Skrajni rok
Akreditacijski organ (AB)
Pripravljenost AB za ocenjevanje po novi izdaji ISO 22003-1:2022 najkasneje do 18 mesecev od meseca izdaje standarda – 31. 12. 2023
Uporaba nove izdaje standarda ISO 22003-1:2022 pri vseh začetnih akreditacijskih ocenjevanjih najkasneje do

 

24 mesecih od meseca izdaje standarda – 30. 6. 2024
Zaključek prehodov vseh certifikacijskih organov na nove zahteve

 

30 mesecev od zadnjega dne meseca izdaje standarda – 31. 12. 2024
Certifikacijski organ (CB)
CB uporablja novo izdajo ISO 22003-1:2022 pri vseh začetnih presojah Datum se določi za vsak CB upoštevajoč terminski plan prehoda, vendar najpozneje do 30. 6. 2024 ali po pridobitvi akreditacije za izdajo standarda ISO 22003-1:2022, kar nastopi kasneje
CB uporabi novo izdajo ISO 22003-1:2022 pri vseh strankah najkasneje do 30 mesecev od izdaje standarda – 31. 12. 2024
*CB implementira zahteve novega standarda, ki vplivajo na obstoječe stranke kot so vzorčenje in določitev časa presoje, najpozneje do

 

36 mesecev od meseca izdaje  – 30. 6. 2025

*Za obstoječe nosilce certifikatov ISO 22000: ker so se v novi izdaji standarda ISO 22003-1:2022 spremenile tudi zahteve za določitev časa presoje in vzorčenje pri organizacijah z več lokacijami je dobrodošlo, da se pogodba med CB in stranko revidira/prilagodi novim zahtevam, najkasneje do 31. 12. 2024, da se zaključi prehod pri vseh strankah po novih zahtevah do 30. 6. 2025.

Dokument IAF MD 27 vsebuje tudi povzetek spremenjenih zahtev standarda in aktivnosti za uspešen prehod na novo izdajo standarda.