Akreditiranje za namen priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti na področjih merilnih instrumentov, neavtomatskih tehtnic, osebne varovalne opreme in radijske opreme

Evropsko združenje za akreditacijo (EA) je aprila 2020 izdalo dokument EA-2/17 M: 2020, v katerem je določilo preferenčne akreditacijske standarde, ki se uporabljajo v postopkih akreditiranja za namen priglasitve.

Slovenski priglasitveni organ, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, je zahtevam EA-ja v povezavi s preferenčnimi standardi v večini primerov sledil.  Preferenčne standarde za posamezen modul ugotavljanja skladnosti je za vsako področje opredelil v dokumentu Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti (objavljene na spletni strani Ministrstva).

Slovenska akreditacija, skladno z zahtevami v omenjenih dokumentih Ministrstva, nudi akreditacijo za namen priglasitve na naslednjih novih področjih:

  • merilnih instrumentov po Direktivi (EU) 2014/32,
  • neavtomatskih tehtnic po Direktivi (EU) 2014/31,
  • osebne varovalne opreme po Uredbi (EU) 2016/425 in
  • radijske opreme po Direktivi (EU) 2014/53.

Certifikacijski in kontrolni organi, ki so že akreditirani in želijo pridobiti akreditacijo za namen priglasitve po omenjenih direktivah in uredbi, lahko zaprosijo za širitev obsega – akreditacijo za namen priglasitve. Ocenjevanje širitve se praviloma izvede v terminu rednega ocenjevanja.

Za certifikacijske oz. kontrolne organe, ki še niso akreditirani, se postopek akreditiranja začne z vložitvijo prijave za pridobitev akreditacije.