Znaka ILAC in IAF

Da bi bila akreditirana poročila in certifikati prepoznavni tudi v mednarodnem merilu, sta mednarodni akreditacijski združenji ILAC in IAF razvili lastna znaka (ILAC MRA Mark oziroma IAF MLA Mark), ki se uporabljata le v povezavi z nacionalnimi akreditacijskimi znaki podpisnic sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij.

Slovenska akreditacija (SA) ima pravico do uporabe obeh znakov, s podpisom podlicenčne pogodbe (med SA in akreditiranim organom) pa to možnost pridobijo tudi akreditirani laboratoriji, kontrolni  in certifikacijski organi.

Slovenska akreditacija lahko ponudi v uporabo:

  • znak ILAC MRA vsem svojim akreditiranim laboratorijem pod pogoji, ki jih določa ILAC,
  • znak IAF MLA vsem svojim akreditiranim certifikacijskim organom (na področjih, ki jih obsega sporazum IAF MLA) pod pogoji, ki jih določa IAF.

Različice znakov

  • za kontrolni organ
  • za preskuševalni in kalibracijski laboratorij
  • za certifikacijski organ (CP in CS)