Naročilo znakov ILAC in IAF

Navodila za pridobitev pravice do uporabe znaka ILAC MRA

Akreditirani organ, ki se želi sklicevati na mednarodni sporazum ILAC MRA, mora s SA skleniti podlicenčno pogodbo, ki natančneje določa pravila za uporabo kombiniranega znaka ILAC MRA. Pogodbo lahko podpiše vsak laboratorij in kontrolni organ, ki je akreditiran pri SA. Po sklenitvi pogodbe akreditirani organ prejme kombinirani znak ILAC MRA, ki ga lahko uporablja skladno z določili pogodbe. Akreditirani laboratoriji ter kontrolni organi, ki želijo pristopiti k podpisu pogodbe, naj nas o tem obvestijo.

Navodila za pridobitev pravice do uporabe IAF MLA

SA vsem akreditiranim certifikacijskim organom omogoča podpis podlicenčne pogodbe, ki natančno določa pravila za uporabo kombiniranega znaka IAF MLA. Po sklenitvi pogodbe akreditirani certifikacijski organ prejme kombiniran znak IAF MLA, ki ga lahko uporablja skladno z določili pogodbe. Certifikacijski organi, ki želijo pristopiti k podpisu pogodbe, naj nas o tem obvestijo.