Razpis za prosto delovno mesto Višjega svetovalca področja I.

Prijeten kolektiv Slovenske akreditacije išče sodelavca za delovno mesto

VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA I. (ocenjevalca), šifra DM I017159

katerega osnovna naloga bo izvajanje ocenjevanj v postopkih akreditiranja.

Ponujamo:

 • delo v urejenem delovnem okolju z dobrimi odnosi med zaposlenimi,
 • dinamično delo s številnimi izzivi,
 • soustvarjanje uspešne zgodbe akreditiranja v Sloveniji, ki omogoča uporabnikom, da zaupajo v storitve akreditiranih organov, slovenskemu gospodarstvu pomaga dosegati globalno konkurenčnost in prispeva k pospeševanju mednarodne trgovine, pripomore k izboljševanju kakovosti izdelkov in storitev ter k povečanju njihove varnosti.

Naloge:

 • Izvajanje ocenjevanj
 • Organizacija akreditacijskih postopkov
 • Sodelovanje pri delu domačih in mednarodnih skupin v podporo sistemu akreditiranja
 • Druge strokovne naloge (glede na imenovanje s strani nadrejenega)
 • Naloge iz sistema vodenja kakovosti
 • Druge naloge po navodilu direktorja.

Zahteve za zasedbo delovnega mesta:

 • Zahtevana raven izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja).
 • Delovne izkušnje: 5 let, od tega vsaj 2 leti izkušenj z deli, sorodnimi z dejavnostjo organov za ugotavljanje skladnosti.
 • Posebni pogoji: znanje angleškega jezika na višji ravni, vozniški izpit B kategorije.

Dodatna pričakovana znanja in veščine:

 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
 • sposobnost za delo v timu in koordiniranje dela,
 • sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj
 • znanja in veščine za izvajanja ocenjevanj v postopkih akreditiranja (niso pogoj za zasedbo delovnega mesta).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s štirimesečno poskusno dobo. Delo bo potekalo na sedežu Slovenske akreditacije v Ljubljani in na terenu pri strankah.

Če izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, pošljite prijavo, ki mora vsebovati:

 • motivacijski spremni dopis,
 • življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega naj bodo razvidna tudi druga znanja in veščine,
 • kopijo potrdila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo (lahko vključite v življenjepis) o dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu), ter kratek opis dela, ki ste ga izvajali pri posameznem delodajalcu,
 • potrdilo o ravni znanja angleškega jezika.

 

Prijave sprejemamo po pošti do  1. 9. 2023 na naslov: Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana Črnuče, s pripisom: »za razpis« ali na elektronski naslov: kariera@slo-akreditacija.si.