English

Slovenska akreditacija

Akreditacija je zaupanje v vsakodnevnem življenju. Zaupanje v kakovost proizvodov in storitev, ki jih uporabljamo. Slovenska akreditacija ima vzpostavljen sistem akreditiranja, ki je usklajen z vsemi mednarodnimi zahtevami, s čimer zagotavljamo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in ščitimo potrošnika.

232
Akreditiranih organov

Podjetja

Povečajte vašo konkurenčnost na mednarodnem trgu z uporabo sistema akreditiranja in akreditiranih storitev organov za ugotavljanja skladnosti.

Državni organi

Uporabljajte nacionalno infrastrukturo za zagotavljanje kakovosti pri vzpostavitvi tehničnih regulativ in s tem vplivajte na učinkovitost gospodarstva.

Državljani

S sistemom akreditiranja zagotavljamo vašo zaščito pri uporabi proizvodov in storitev v vsakodnevnem življenju. Vi izbirate, zato izberite preverjeno.

Članstvo

Evropsko združenje za akreditacijo

EA MLA za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev, kontrolnih organov, certifikacijskih organov za vsa področja certificiranja in za preveritelje.

Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev

ILAC MRA za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev ter kontrolnih organov.

Mednarodni forum za akreditacijo

IAF MLA za cerifikacijske organe za področje certificiranja proizvodov, procesov, sistemov vodenja kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem.