Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja

Splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranjaNabor splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja, je trenutno: S03 – Pravila akreditiranja S05 – Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo S10 – Pravilnik o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije S14…

Splošni podatki

Splošni podatki a. Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa Slovenska akreditacija (SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z Zakonom o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99; ZAkr) in Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda…

Prijava za akreditacijo

Prijava za akreditacijo To fazo lahko strnemo v naslednje korake: Seznanite se s splošnimi informacijami o akreditaciji, pravili akreditiranja in z ustreznimi zahtevami za akreditacijo glede na vrsto ugotavljanja skladnosti, za katero želite pridobiti akreditacijo. Ključni dokumenti: splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila…