LP-084 - Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Laboratorij za dozimetrijo, Laboratorij RZ za meritve aktivnosti radionuklidov

Datum podelitve: 14.03.2007
Datum zadnje izdaje: 20.11.2023

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Vrbina 12
8270 Krško
Slovenija