LP-084 - Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Laboratorij za dozimetrijo, Laboratorij RZ za meritve aktivnosti radionuklidov

Grant date: 14.03.2007
Date of last issue: 20.11.2023

Accreditation signs

Company data

Vrbina 12
8270 Krško
Slovenija