CS-002 - e.com-CERT, podjetje za ocenjevanje in certifikacijo sistemov vodenja, d.o.o.

Datum podelitve: 14.02.2017 Datum preklica: 30.11.2017
Datum zadnje izdaje: 14.02.2017 Razlog preklica: preklic na željo stranke

Akreditacijski znaki

Podatki o podjetju

Spodnja Hajdina 22C
2288 Hajdina