CS-002 - e.com-CERT, podjetje za ocenjevanje in certifikacijo sistemov vodenja, d.o.o.

Grant date: 14.02.2017 Cancelation date: 30.11.2017
Date of last issue: 14.02.2017 Cancelation reason: preklic na željo stranke

Accreditation signs

Company data

Spodnja Hajdina 22C
2288 Hajdina