Širitev obsega

Širitev obsegaPodrobnosti o postopku širitve obsega akreditacije si lahko preberete v dokumentu S03, Pravila akreditiranja. Kako je mogoče razširiti ali spremeniti obseg akreditacije? Praviloma mora akreditirani organ zaprositi za vsako širitev, na primer: za širitev dejavnosti znotraj obstoječega strokovnega področja, za dodajanje novega strokovnega področja, za širitev dejavnosti na nove…

Prijava za akreditacijo

Prijava za akreditacijo To fazo lahko strnemo v naslednje korake: Seznanite se s splošnimi informacijami o akreditaciji, pravili akreditiranja in z ustreznimi zahtevami za akreditacijo glede na vrsto ugotavljanja skladnosti, za katero želite pridobiti akreditacijo. Ključni dokumenti: splošni akti SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila…