Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Slovenska akreditacija zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti Slovenske akreditacije (SA),

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Slovenska akreditacija

Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon: 01 5473 250
e-mail: info@slo-akreditacija.si

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih, dogodkov, publikacij in ostalih produktov SA, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih, dogodkov, publikacij in ostalih produktov SA.V kolikor želite prejemati vsebine SA (vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte SA), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani SA. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in potrditvijo posredujete SA naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • podjetje, v katerem ste zaposleni
  • e-poštni naslov
 

SA spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu SA določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na SA, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. SA ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte SA obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani SA na spletni naročilnici kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete  preko elektronske pošte na naslov: info@slo-akreditacija.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah SA (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostale produktih SA). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. 

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu:info@slo-akreditacija.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

 

SA hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov SA), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani SA in umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu SA blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, SA izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Program Dneva akreditacije

Dogodki bodo potekali po programu, ki bo vnaprej objavljen na spletnem mestu dogodka in posredovan prek drugih komunikacijskih kanalov. SA si pridružuje pravico do vsebinskih sprememb v programu, ki bodo pravočasno objavljene na enak način kot sam program.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo SA posebej označil vnaprej na spletni strani dogodka in prek drugih komunikacijskih kanalov.

Fotografiranje in video snemanjem dogodkov

SA si pridružuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last SA. SA ima pravico avdio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporabljati v promocijske namene.

Gradivo oziroma prezentacije predavateljev

Gradivo oziroma prezentacije predavateljev vsebuje njihove izbrane in pravočasno prispele pisne prispevke. Prispevki tujih predavateljev so objavljeni v originalu, brez prevoda v slovenski jezik.

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Z njihovim izrecnim dovoljenjem jih bo SA objavil na spletni strani dogodka oziroma posredovalo po drugih komunikacijskih kanalih.