Dodatek 6: Ocenjevanje organov za validiranje in preverjanje